Sådan lærer du at tage gode notater

De fleste af os har problemer med at vi ikke husker så meget af det, som vi læser eller hører. Øjeblikket efter at vi har fået de nye input, glemmer vi straks en del af.

Det kan være problematisk for specielt studerende, som hele tiden har behov for at lære, og for dem er det specielt vigtigt at kunne huske det de lige har læst eller hørt.

Der findes heldigvis en række effektive teknikker, som du kan bruge når du lærer, og hjælper dig med at fastholde din nye viden i hukommelsen.

Notatteknik hjælper dig med at huske

Studerende kan ved en simpel notatteknik, altså den måde de tager notater på, korrigere for meget af problematikken med at viden forsvinder. Nedenstående teknik bruges ofte på både gymnasiet og HF, og hjælper mange unge studerende.

Opdeling af dine noter

Du deler dine noter op i tre spalter. En spalte til overskrifter og vigtige nøgleord, en spalte til vigtige pointer og en spalte hvor du skriver dine egne kommentarer, stiller spørgsmål osv. Denne tredeling af dine noter kan øge både overblikket, men samtidigt også uddybe tingene, så hjernen bedre kan huske materialet.

Herunder ser du et eksempel på notatteknikken.

Overskrifter / nøgleord Pointer / argumenter Noter, kommentarer og spørgsmål
Maastricht-traktaten Indgået i Maastricht i 1991 mellem medlemslandene i det daværende EF.
Skal skabe mere integration og tættere samarbejde.
Underskrevet 7. februar 1992.
Trådt i kraft 1. november 1993
Hvilke fordele har medlemslandene af traktaten?
De Fire Forbehold i Maastricht-traktaten Unionsborgerskab

Tredje fase af Den Økonomiske og Monetære Union (Euroen)

Afgørelser og aktioner på forsvarsområdet

Overstatsligt samarbejde om retlige og indre anliggender

Hvorfor ønskede Danmark forbehold?