Azure hosting – En smart tjeneste fra Microsoft

Microsoft Azure er en cloud baseret mulighed for databehandling, der sikrer din virksomhed større fleksibilitet og sikkerhed. Microsoft er førende inde for cloud baserede løsninger, der giver dig mulighed for at behandle dine vigtigste data i skyen, så der er større sikkerhed for genoprettelse, hvis data går tabt.

Det gør desuden at geografi og hardware ikke længere er bestemmende faktorer inden for IT driften.

Microsoft Azure forøger sikkerheden

Med Microsoft Azure er der stor mulighed for din virksomhed selv at vælge, hvad der skal arbejdes med i skyen. Det integreres let med din virksomheds nuværende IT løsning. Det giver din virksomhed mulighed for at vælge den løsning, i er mest trygge med.

Mange er i dag stadig betænkelige med hensyn til lagring af vigtig data i skyen. Det er på trods af, at cloud baserede databehandlingsløsninger er i stor fremdrift og stadig bliver mere og mere populært. Microsoft Azure har stor fokus på en forhøjet sikkerhed ved lagring i skyen. Med Azure oprettes seks forskellige backup af din virksomheds data i to forskellige datacentre i op til ni år, så jeres vigtigste data ikke går tabt selvom uheldet er ude.

Desuden har Microsoft en række eksperter klar til at gribe ind, hvis der pludselig opstår problemer. Det giver også en bred mulighed for support til dit firma, så i undgår kun at arbejde sammen med få, faste medarbejdere, men i stedet kommunikere med en lang række teknikkere, der er til rådighed, når i har behov for det.

 

Maksimal oppetid

Endnu et plus ved at lagre vigtig data i skyen og undgå hardware er, at din virksomhed undgår nedetid. I risikerer ikke pludselig crashing af hardware og uforudsete udgifter i forbindelse med nye softwareopdateringer eller ny hardware.

Microsoft Azure garanterer maksimal oppetid med en skalerbar løsning af databehandling. Desuden er det en prisbesparende løsning. Din virksomhed betaler kun for jeres reelle forbrug, der bliver regnet ud via en minutafregning. Er der pludseligt brug for at Azure varetager flere og større opgaver, er der muglighed for det, og i betaler først, når opgaverne rent faktisk bliver behandlet.

Med så stor en sikkerhed, som Microsoft Azure tilbyder, er der ikke mange argumenter imod at behandle vigtig data i skyen. På trods af en udbredt skepsis, er cloud baserede databehandlingsløsninger kommet for at blive. Sikkerheden bliver større og større, og Microsoft Azure er nogle af dem, der er forrest i rækken med hensyn til at de sikkerhedsmæssige forholdsregler.

Intranet i virksomheden

Opnår fordele med et godt internt datanet

God kommunikation er noget af det vigtigste, når det kommer til at drive en virksomhed. I dag vælger flere og flere virksomheder og institutioner at bruge et internt datanet til at kommunikere på tværs af ledelse, medarbejdere og kollegaer. Det er med god grund – med et intranet får virksomheden en platform, hvor informationer og oplysninger let bliver delt og modtaget samtidig med, at det er overskueligt. Et godt intranet har en god brugerflade, der gør, at det er let at finde frem til netop de oplysninger, en medarbejder har brug for.

 

Forskellige grupper kan benytte intranet

Mange institutioner vælger at oprette forskellige intranet til forskellige grupper. En skole har for eksempel ofte et elevnet, forældrenet og et intranet for medarbejderne i selve skolen. Det er forskelligt, hvad de forskellige grupper skal bruge intranettet til.

Elever bruger det i forbindelse med undervisning til at aflevere opgaver og holde øje med skemaet, forældre til at kommunikere med andre forældre og holde øje med deres børns skolegang og medarbejderne til at holde øje med vagtplan, at planlægge undervisning og så videre. I dag er det de færreste uddannelsesinstitutioner, der ikke har et fungerende intranet.

Intranettet fungerer over internettet og er derfor let tilgængeligt, uanset hvor man er, både hjemmefra, på arbejdspladsen og på farten. Det betyder, at intranettet også kan bruges til løbende opdateringer og til sygemelding.

 

Vidensdeling er en effektiviserende ressource

Et intranet er en god måde at få effektiviseret en virksomhed på. Et intranet er en platform, hvor alle kan komme til orde, ofte er der åbne forummer, hvor medarbejdere kan dele viden, erfaringer og oplysninger med hinanden. Det betyder, at et intranet giver mulighed for vidensdeling, der kan styrke virksomhedens arbejde.

I forhold til andre løsninger til at kommunikere internt i en virksomhed, er intranettet klart den bedste løsning. Eksempelvis at kommunikere udelukkende gennem mailsystemer er ofte uoverskueligt. Mails kan gå tabt i mængden og vigtige informationer bliver ikke givet videre. På et intranet er der mulighed for at opdele i forskellige sider, så det er let af finde de oplysninger, en medarbejder skal bruge. Desuden er det muligt at få direkte henvendelse via beskeder eller notifikationer, når oplysninger skal direkte til en bestemt medarbejder.

Intranettet bliver mere og mere udbredt, og det er med god grund. En virksomhed eller institution, der ønsker god dialog, som det er let for alle grupper at være en del af, kan drage god nytte af et intranet.